Fördelar som Fleet Management System kan ge för företag

( Shayur Maharaj) (17 dec 2020)

Alla företag har operativa tillgångar som tar mycket tid, energi och mycket samordnad logistik att hantera. Baserat på verksamhetens karaktär kan de vara viktigare för vissa än andra, till exempel de som behöver en synkroniserad fordonsoperation för att förbli framgångsrik och effektiv. Företag som fokuserar på leverans, frakt, transport och alla typer av företag som använder flera fordon kan dra nytta av ett flottans hanteringssystem.

Vad är syftet med Fleet Management?

Alla organisation som förvarar och driver fordon för användning inom verksamheten har vanligtvis någon form av ett professionellt flotthanteringssystem. Syftet med detta är att:

  • Förlänga hela livscykeln för dessa nyttofordon
  • Minska fall av plötslig avstängning eller olycksrisk
  • Förbättra effektivitet och öka produktiviteten
  • Säkerställa efterlevnad av trafik- och trafiksäkerhetslagar

Syftet med ett datoriserat flotthanteringssystem är att samla in, övervaka och påminna om alla väsentliga flottarelaterad information för smidig fordonsdrift.

Fördelarna med ett Fleet Management System

Fleet management-programvara samlar in och organiserar all viktig information om flottan för dig. Du kan sedan använda denna information för att få en konkurrensfördel på olika sätt.

Kostnadsbesparingar

Drift- och bränslekostnader är väsentliga när det gäller att hantera en fordonspark. Med ett flotthanteringssystem kan du sänka dessa kostnader genom att planera kortare rutter i förväg och upprätthålla korrekta bränsleloggar för att minska bränsleförbrukningen.

Ökad produktivitet

Övervaka fordonets rörelse och förarens aktiviteter utan att kontakta dem. Planera fler leveranser och resor med ruttoptimering. Schemalägg arbetsorder för underhåll av fordon med lätthet och skicka påminnelser och aviseringar för att säkerställa att uppgifterna genomförs i tid.

Bekvämlighet

Kontrollera förarloggen för fordonsstatus, trafikuppdateringar, ruttändringar, olyckor och naturkatastrofalarmer effektivt och effektivt. Få påminnelser för underhåll och reparationer på förfallodatum. Allt är automatiserat, bara för dig.

Arbeta på språng

Med ett molnbaserat flotthanteringssystem kan du inte bara tjäna pengar på att bygga och underhålla IT-infrastruktur utan du kan också få tillgång till all flottainformation från vilken dator eller mobil enhet som helst via en webb- eller mobilapp.

Drivardatabas

Med maskinparkhanteringssystemet kan du registrera din förares demografisk information, körlogg och licensinformation. All denna information kan vara användbar för att analysera förarens beteende på vägen, utbilda dem om deras svagheter och minska förekomsten av snabba biljetter och olyckor.

Kundnöjdhet

Fleet Management System ger värdefull insikt och rapporter om flottans verksamhet, föraraktivitet och underhållsloggar för att förbättra beslutsfattandet, vilket hjälper till att minska och lösa kundens klagomål.

Listan över fördelar med maskinparkhanteringsprogramvara är inte begränsad till dem nämnts ovan. Direkt och indirekt bidrar det säkert till ökad produktivitet på olika sätt över tiden. Fördelarna återspeglas uppenbarligen i besparingarna i din tid, ansträngning, arbetskostnad och mestadels i intäkter.

Hantera enkelt din fordonsverksamhet i realtid med Fleet Manager!

Fleet Manager är en mobilapp och webbaserad lösning som hjälper organisationer att automatisera uppgifter relaterade till fordonsunderhåll, service, olyckor och operatörsanvändning. Användare kan komma åt realtidsinformation från sina smartphones och spela in data som videoklipp för att förbättra effektiviteten och produktiviteten i deras fordonsdrift. Kolla gärna lösningen här.

Ursprungligen publicerad på CloudApper den 3 november 2020. Författare Shaon Shahnewaz.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *