Subtelna sztuka zarządzania zespołami i domenami

Wyłącznie z SCRO: kluczowe zarządzanie i międzyfunkcyjna koordynacja i zwinność wewnątrz zespołu.

(Aditya Choudhury)

Zdjęcie zwykłego dyskusja w sali posiedzeń i burza mózgów.
Źródło obrazu: shorturl.at/hoHJY

„Współpraca umożliwia nauczycielom wzajemny fundusz zbiorowej inteligencji ”. – Mike Schmoker

W tym artykule zbadamy silnie symbiotyczny i synergiczny sposób, w jaki różne podziały i domeny organizacji studenckiej organizacji badawczej zsynchronizowana moda oraz niezbędne ramy i zaangażowanie potrzebne do osiągnięcia tego. Nie można tego przypisać strategicznej wizji jednej osoby – w istocie SCRO to zespół stworzony przez wspólne oddanie, siłę woli i przedsiębiorczość tak wielu genialnych studentów zawodowych, którzy spotkali się pod dachem ikonograficznej wydajności, uczciwości i pasja.

Gdzieś w przyszłości ten blog może nieumyślnie poruszyć kilka istotnych aspektów ogólnego zarządzania, jeśli chodzi o temat pracy z zespołem średniej wielkości, zwłaszcza z perspektywy zdalnej.

Jeśli wszyscy razem idą naprzód, sukces sam się o siebie troszczy. ”

Henry Ford

Ilustracja przedstawiająca różnych pracowników biurowych stojących na kolorowej siatce.
Źródło obrazu: shorturl.at/gtAGI

Wiemy, jak zdezorganizowany, rozproszony i często chaotyczny ma b ecome. Biorąc pod uwagę tę rzeczywistość, która nasila się, gdy praca i organizacje stają się bardziej dynamiczne i płynne, jak możesz zrobić coś więcej niż radzić sobie z tym, co pojawia się na co dzień? Aby poradzić sobie z niepewnością, potrzebujesz silnego, nadrzędnego poczucia tego, co jest ważne i gdzie Ty i Twoja organizacja chcecie być w przyszłości. Potrzebujesz konceptualnego modelu, który umieścisz w chaosie i do którego zmieszczą się wszystkie chaotyczne fragmenty, gdy przyjdą na ciebie. Ten sposób myślenia zaczyna się od prostej definicji: sukces grupy ludzi jest obowiązkiem kierownictwa. To jasna koncepcja, ale trudno ją wprowadzić w życie, ponieważ zarządzanie charakteryzuje się odpowiedzialnością, ale osiąga się to poprzez sprawowanie kontroli. Musisz zmienić nie tylko to, co robią, ale także myśli i emocje, które motywują ich działania, aby wpływać na innych.

„W rzeczywistości zmiana jest prawie niemożliwa bez całej branży współpraca, współpraca i konsensus ”. – Simon Mainwaring

Zbyt wielu menedżerów pomija możliwości stworzenia prawdziwego zespołu i zarządzania jego ludźmi jako całością. Nie rozumieją, że zarządzanie jeden na jednego to nie to samo, co zarządzanie grupą i że poprzez grupę mogą znacznie skuteczniej wpływać na indywidualne działania, ponieważ większość z nas to istoty społeczne, które chcą się dopasować i być rozpoznawanymi jako część zespołu. Jak zmienić osoby, które dla Ciebie pracują, w prawdziwy zespół, czy to nad projektem, czy na czas nieokreślony, grupę osób, które są zbiorowo zaangażowane we wspólny cel i cele z nim związane?

Zdjęcie współpracowników wyrażających zgodę na wzajemne ułożenie dłoni.
Źródło obrazu: shorturl.at/glHKW

Zespoły są bardziej pomysłowe i efektywne niż grupy ludzi, którzy po prostu współpracują w celu wykonania wspólnej pracy wymagającej różnych umiejętności, doświadczenia i wiedzy. Członkowie są odpowiedzialni za siebie i siebie nawzajem w prawdziwym zespole. Dzielą autentyczne przekonanie, że razem odniesie sukces lub porażkę. Jasny i przekonujący cel oraz konkretne cele i plany oparte na tym celu są ważne.

I wreszcie, skuteczne zarządzanie oznacza umiejętność prowadzenia zespołu przez pracę, którą wykonuje dzień po dniu – w tym nieplanowane problemy i możliwości, które często się pojawiają – aby robić postępy w osiąganiu celów własnych i zespołu.

Jedność to siła. . . gdy istnieje praca zespołowa i współpraca, można osiągnąć wspaniałe rzeczy. ”

– Mattie Stepanek

Ważne jest, aby zarządzać przejrzystością sukcesu zespołu w odniesieniu do marki zespołu, ponieważ wyznacza to zamiar, zapewnia kontekst i pozycjonuje skutecznie, aby uwolnić swoją energię, aby mogli dać zespołowi z siebie wszystko. Dobra tożsamość zespołu oferuje rozmowy, które uzupełniają wizję, markę i społeczność, a każdy członek zespołu ma pełną jasność co do tego, czego się od nich oczekuje i czego powinni oczekiwać od innych. O tym, jak dodać wszystko do drużyny, mają całkowitą jasność. To taktyczne podejście do ujednolicania wizji, marki i kultury gwarantuje, że stworzysz podstawę do uwolnienia potencjału każdej osoby w swoim zespole.

Siła rzeczywistych interakcji napędza ich sukcesy w radzeniu sobie z wydajnością zespołu. Jedyną sytuacją, w której to się dzieje, są konstruktywne i oparte na zaufaniu relacje z członkami zespołu działającymi w otwartym oknie.

Prawdziwe dyskusje wprowadzają odwagę do działania – dają jej namacalność. Każda rozmowa pokazuje, co jest ważne dla pracowników zespołu, wnosi wartości do życia i wpływa na kulturę zespołu, jednostkę biznesową i organizację. Są gotowi na słabość wynikającą z pełnej otwartości i szczerości wobec innych, gdy ludzie w zespole dobrze się znają (panowanie nad sobą) i mają pewność siebie (odwagę). Rozmowy zachęcają nas do dokonywania wyborów, dzielenia się wyborami, dzielenia się rozbieżnymi myślami, dzieleniem się kreatywnym myśleniem, zadawaniem pytań w celu znalezienia nowych pomysłów i znalezienia nowych sposobów działania. Najlepiej zarządzać sukcesem zespołu, komunikując się i wchodząc w interakcje z każdą osobą w zespole.

Obraz karteczki mówiąc „Zrób rzeczy Happpen”.
Źródło obrazu: shorturl.at/bwEMO

Naprawdę mam nadzieję, że z tego bloga wyciągnąłeś coś istotnego. Sprawdź nasze inne blogi, jeśli tak!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *