Installation af Hyperledger Besu – Enterprise Ethereum Client

(Stevan Lohja) ( 31. dec 2020)

Hyperledger Besu er en åben- kilde Ethereum / Ethereum Classic-klient udviklet under Apache 2.0-licensen og skrevet i Java. I denne vejledning installerer vi Hyperledger Besu på Linux.

Forudsætninger

Besu kræver Java JDK 11+ for at kompilere.

Installation af OpenJDK 11+

Opdateringspakker:

sudo yum update # sudo apt update

Besu kræver Java 11+ for at kompilere. Kontroller, om Java er installeret:

java --version

Hvis Java 11+ allerede er installeret, skal det se sådan ud:

$ java --version
openjdk 11.0.9 2020-10-20 LTS
OpenJDK Runtime Environment 18.9 (build 11.0.9+11-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.9+11-LTS, mixed mode, sharing)

Installer OpenJDK 11:

Valgfri JDK-installationsprogrammer kan downloades til Linux, Mac og Windows fra https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html .

sudo yum install java-11-openjdk # sudo apt install openjdk-11-jdk

Kontroller, om Java er installeret:

$ java --version

Download binær

Download og pakke Besu-binæren ud fil fra udgivelsessiden på Github: https://github.com/hyperledger/besu/releases

wget -c https://dl.bintray.com/hyperledger-org/besu-repo/besu-20.10.1.zip -O besu.zipunzip besu.zip

Nu downloades den pakkede binære udpakning, den er nu klar til at køre. Binæren findes i besu-/bin/besu.

Vis Besu-kommandoer og indstillinger:

./besu --help

For at køre Besu på Ethereum Classic netværket skal du blot bruge værdien classic til --network= flag, når du starter Besu som sådan:

./besu --network=classic

Start Besu med Config-fil

Et alternativ til at starte Besu er med en konfigurationsfil, der indeholder alle kommandoer og indstillinger i en fil. Config-filer skal være i

toml -format.

Her er et eksempel config.toml -fil:

network="classic"
rpc-http-cors-origins=["all"]
host-allowlist=["*"]
rpc-ws-enabled=true
rpc-http-enabled=true
data-path="/tmp/tmpDatdir"

At starte Besu med konfigurationsfilen er ret let, bare giv filstien med — config-file= flag.

./besu --config-file=/path/to/file/config.toml

Installer Docker-billede

Docker-billede til Hyperledger Besu er tilgængeligt. Træk blot billedet og kør det.

docker pull hyperledger/besu:latest

Kør en node på Ethereum Classic mainnet:

docker run -p 8545:8545 --mount type=bind,source=/,target=/var/lib/besu -p 30303:30303 hyperledger/besu:latest --rpc-http-enabled --data-path=/var/lib/besu

Se Hyperledger Besu på Dockerhub: https://hub.docker.com/r/hyperledger/besu

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *