Den subtile kunst til at styre teams og domæner

Eksklusivt fra SCRO: vital styring og tværfunktionel koordinering og agility inden for teamet.

(Aditya Choudhury)

Et billede af et sædvanligt møde i bestyrelseslokale og brainstorming.
Billedkilde: shorturl.at/hoHJY

“Samarbejde giver lærere mulighed for at fange hinandens fond for kollektiv intelligens. ” – Mike Schmoker

I dette stykke udforsker vi den stærkt symbiotiske og synergetiske måde, hvorpå de forskellige underinddelinger og domæner i Student Copter Research Organisation fungerer på en synkroniseret mode og den nødvendige ramme og forpligtelse, der kræves for at opnå dette. Dette kan ikke tilskrives den strategiske vision for et enkelt individ – SCRO er i sin grund et team smedet af den fælles dedikation, viljestyrke og virksomhed af så mange strålende professionelle studerende, der er kommet sammen under et tag af ikonografisk effektivitet, integritet og lidenskab.

Et eller andet sted ned ad linjen kan denne blog muligvis også uforvarende berøre et par væsentlige aspekter af generel ledelse, når det kommer til emnet at arbejde med et mellemstort team, især fra et fjernt perspektiv.

Hvis alle bevæger sig fremad sammen, så tager succes sig af sig selv. ”

Henry Ford

En illustration af forskellige kontorpersoner, der står på tværs af et farverigt netværk.
Billedkilde: shorturl.at/gtAGI

Vi ved, hvor uorganiseret, spredt og ofte kaotisk arbejdsdagen har b ecome. I betragtning af denne virkelighed, der intensiveres i takt med, at arbejde og organisationer bliver mere dynamiske og flydende, hvordan kan du gøre mere end at håndtere det, der kommer dagligt? Du har brug for en stærk overordnet fornemmelse af, hvad der er vigtigt, og hvor du og din organisation ønsker at være i fremtiden for at håndtere usikkerheden. Du har brug for en konceptuel model, som du kan lægge over kaoset, og som alle de kaotiske stykker kan passe i, når de kommer til dig. Denne måde at tænke på starter med en simpel definition: en gruppes succes er ledelsens pligt. Det er et klart koncept, men det er vanskeligt at gennemføre det, fordi ledelse er præget af ansvar, men det opnås ved at udøve kontrol. Du skal ikke kun gøre en forskel i, hvad de gør, men også i de tanker og følelser, der motiverer deres handlinger for at påvirke andre.

“Forandring er effektivt næsten umulig uden branchen samarbejde, samarbejde og konsensus. ” – Simon Mainwaring

Mulighederne for at oprette et rigtigt team og styre deres folk som helhed overses af for mange ledere. De forstår ikke, at en-til-en-ledelse bare ikke er det samme som gruppeledelse, og at de gennem gruppen kan påvirke individuelle handlinger langt mere effektivt, da de fleste af os er sociale væsener, der ønsker at passe ind og blive anerkendt som en del af holdet. Hvordan forvandler du de personer, der arbejder for dig, til et rigtigt team, hvad enten det drejer sig om et projekt eller på ubestemt tid, en gruppe af enkeltpersoner, der kollektivt er forpligtet til et fælles mål og målene relateret til dette formål? “c0a5a7c1c8″>

Et billede af medarbejdere, der er enige ved at placere håndfladerne på hinanden.

Billedkilde: shorturl.at/glHKW

Hold er mere fantasifulde og effektive end grupper af mennesker, der blot samarbejder for at udføre samarbejdsarbejde, der kræver forskellige evner, erfaring og ekspertise. Medlemmer holder sig selv og hinanden gensidigt ansvarlige i et ægte hold. De deler en ægte tro på, at de sammen vil lykkes eller mislykkes. Et klart og overbevisende mål og specifikke mål og planer baseret på dette mål er vigtige.

Og endelig betyder effektiv styring at vide, hvordan man leder et team gennem det arbejde, det udfører dag efter dag – inklusive det ikke planlagte problemer og muligheder, der ofte opstår – at gøre fremskridt mod at nå deres egne og holdets mål.

Enhed er styrke. . . når der er teamwork og samarbejde, kan vidunderlige ting opnås. ”

– Mattie Stepanek

Det er vigtigt at styre teamets succesklarhed på holdets brand, da dette sætter hensigten, giver sammenhængen og placerer dem effektivt for at frigøre deres energi, så de kan levere deres bedste til holdet. En god teamidentitet tilbyder samtaler, der supplerer vision, brand og fællesskab, hvor alle i teamet har fuld klarhed om, hvad der forventes af dem, og hvad de kan forvente af andre. Om hvordan man tilføjer deres bedste til holdet har de total klarhed. Denne taktiske tilgang til at tilpasse vision, brand og kultur sikrer, at du udvikler grundlaget for at frigøre den enkeltes potentiale inden for dit team.

Styrken ved faktiske interaktioner er det, der driver dem til høj succes, når du håndterer teamets præstationer. Den eneste position, hvor det forekommer, er at have konstruktive og pålidelige relationer med medlemmer af dit team, der opererer i det åbne vindue.

Ægte diskussioner bringer mod til handling – de tilbyder håndgribelighed for det. Hver samtale viser, hvad der er vigtigt for teamets folk, bringer værdier til liv og påvirker holdets kultur, forretningsenheden og organisationen. De er klar til svagheden, der kommer fra at være fuldstændig åben og sandfærdig over for andre, når folk i teamet kender sig godt (selvbeherskelse) og bærer tillid (mod). Samtaler tilskynder os til at træffe valg, dele valg, dele divergerende tænkning, dele kreativ tænkning, stille spørgsmål for at finde nye ideer og finde nye måder at gøre ting på. Det er bedst at styre teamsucces ved at kommunikere og interagere gennem interaktioner med hver person i dit team.

Et billede af en nøgle siger Make Things Happpen.
Billedkilde: shorturl.at/bwEMO

Jeg håber virkelig, at du har afledt noget indholdsmæssigt fra denne blog. Tjek vores andre blogs, hvis ja!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *