Subtilní umění správy týmů a domén

Exkluzivně od SCRO: zásadní správa a mezifunkční koordinace a agilita uvnitř týmu.

(Aditya Choudhury)

Obrázek obvyklého diskuse v zasedací místnosti a brainstormingová schůzka.
Zdroj obrázku: shorturl.at/hoHJY

„Spolupráce umožňuje učitelům zachytit vzájemný fond kolektivní inteligence. “ – Mike Schmoker

V tomto díle prozkoumáme mocně symbiotický a synergický způsob, jakým různé členění a domény Studentské výzkumné organizace fungují v synchronizovaný způsob a nezbytný rámec a závazek, který je k dosažení tohoto cíle zapotřebí. To nelze připsat strategické vizi jediného jednotlivce – SCRO je srdcem týmu vytvořeného sdílenou obětavostí, silou vůle a podnikavostí tolika skvělých profesionálních studentů, kteří se spojili pod střechou ikonografické efektivity, integrity a vášeň.

Někde na konci by se tento blog mohl nechtěně dotknout několika základních aspektů obecného managementu, pokud jde o téma práce se středně velkým týmem, zejména ze vzdálené perspektivy.

Pokud se všichni pohybují společně vpřed, pak se úspěch postará sám o sebe. “

Henry Ford

Ilustrace různých kancelářských profesionálů, kteří stojí přes barevnou mřížku.
Zdroj obrázku: shorturl.at/gtAGI

Víme, jak neuspořádaný, rozptýlený a často chaotický je pracovní den přijít. Vzhledem k této realitě, která se zintenzivňuje s tím, jak se práce a organizace stávají dynamičtějšími a plynulejšími, jak můžete dělat víc, než se vypořádat s tím, co přichází denně? Abyste se vypořádali s nejistotou, potřebujete silný zastřešující smysl pro to, co je důležité a kde chcete vy a vaše organizace v budoucnu být. Potřebujete koncepční model, který můžete překonat chaos a do kterého se vejdou všechny chaotické kousky, když na vás přijdou. Tento způsob myšlení začíná jednoduchou definicí: úspěch skupiny lidí je povinností vedení. Je to jasná koncepce, ale je obtížné ji uskutečnit, protože management je charakterizován odpovědností, ale je toho dosaženo ovládáním. Musíte rozlišovat nejen v tom, co dělají, ale také v myšlenkách a emocích, které motivují jejich jednání, aby ovlivňovaly ostatní.

„Účinně je změna téměř nemožná bez celého odvětví. spolupráce, spolupráce a shoda. “ – Simon Mainwaring

Příliš mnoho manažerů možnosti vytvoření skutečného týmu a řízení jejich lidí jako celku přehlíží. Nechápou, že individuální řízení není totéž jako řízení skupiny a že prostřednictvím skupiny mohou ovlivňovat jednotlivé akce mnohem efektivněji, protože většina z nás jsou sociální bytosti, které chtějí zapadnout a být uznány jako část týmu. Jak přeměníte jednotlivce, kteří pro vás pracují, na skutečný tým, ať už na projektu nebo na dobu neurčitou, ze skupiny jednotlivců, kteří se společně zavázali ke společnému cíli ak cílům souvisejícím s tímto účelem?

Obrázek souhlasu spolupracovníků položením dlaní na sebe.
Zdroj obrázku: shorturl.at/glHKW

Týmy jsou nápaditější a efektivnější než skupiny lidí, kteří pouze spolupracují za účelem spolupráce, která vyžaduje různé schopnosti, zkušenosti a odborné znalosti. Členové se navzájem a navzájem navzájem zodpovídají ve skutečném týmu. Sdílejí skutečné přesvědčení, že společně uspějí nebo selžou. Jasný a přesvědčivý cíl a konkrétní cíle a plány založené na tomto cíli jsou důležité.

A nakonec, efektivní řízení znamená vědět, jak vést tým prací, kterou dělá každý den – včetně neplánovaných problémy a příležitosti, které se často vyskytují – udělat pokrok směrem k dosažení svých vlastních a týmových cílů.

Jednota je síla. . . když existuje týmová práce a spolupráce, lze dosáhnout úžasných věcí. “

– Mattie Stepanek

Je důležité řídit jasnost týmového úspěchu na týmové značce, protože to určuje záměr, poskytuje kontext a umisťuje je efektivně, aby uvolňovaly energii, aby mohly doručit týmu maximum. Dobrá týmová identita nabízí konverzace, které doplňují vizi, značku a komunitu, přičemž všichni v týmu mají jasnou představu o tom, co se od nich očekává a co by měli očekávat od ostatních. O tom, jak do týmu přidat to nejlepší, mají naprostou jasnost. Tento taktický přístup k sladění vize, značky a kultury zajišťuje, že vytvoříte základ pro uvolnění potenciálu každého jednotlivce ve vašem týmu.

Síla skutečných interakcí je to, co je vede k vysokému úspěchu při zvládání týmového výkonu. Jedinou pozicí, kde k tomu dojde, je mít konstruktivní a důvěryhodné vztahy se členy vašeho týmu působícími v otevřeném okně.

Skutečné diskuse přinášejí do akce statečnost – nabízejí hmatatelnost. Každá konverzace ukazuje, co je pro lidi týmu důležité, přináší hodnoty do života a ovlivňuje kulturu týmu, obchodní jednotku a organizaci. Jsou připraveni na slabost, která vychází z toho, že je plně otevřený a pravdivý vůči ostatním, když se lidé v týmu dobře znají (sebeovládání) a mají sebevědomí (odvahu). Konverzace nás povzbuzují k tomu, abychom se rozhodovali, sdíleli volby, sdíleli rozdílné myšlení, sdíleli kreativní myšlení, kladli otázky k hledání nových nápadů a hledání nových způsobů, jak dělat věci. Nejlepší je řídit úspěch týmu tím, že budete komunikovat a komunikovat prostřednictvím interakcí s každou osobou ve vašem týmu.

Obrázek poznámky říkat „Zajistěte, aby se věci staly“.
Zdroj obrázku: shorturl.at/bwEMO

Upřímně doufám, že jste z tohoto blogu odvodili něco podstatného. Podívejte se, pokud ano, na naše další blogy!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *